Regressie is het teruggaan naar de oorzaak/het moment dat bepalend was voor de klachten die er nu zijn. Vaak zijn dat zaken uit de eerste levensfase (0-10), waar een kind niet goed weet hoe ermee om te gaan. Maar wel conclusies trekt die doorwerken in het verdere leven, in verschillende situaties.